ویدئو مراسم قرعه کشی برندگان جایزه بزرگ همراهی
mci-pages-sharing

ویدئو مراسم قرعه کشی برندگان جایزه بزرگ همراهی

درطرح جایزه بزرگ همراهی، هر ماه 5 جایزه 200 میلیون تومانی در مجموع به ارزش یک میلیارد تومان به قید قرعه به ۵ نفر از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول اهدا خواهد شد. برای آشنایی با این طرح، به صفحه جایزه بزرگ همراهی مراجعه کنید.
همچنین برای مشاهده جدول اسامی برندگان هر ماه، به صفحه برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی مراجعه کنید.

مراسم قرعه کشی «بهمن ماه» جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «بهمن ماه» جایزه بزرگ همراهی

1586 بازدید 1396/02/05 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «دی ماه» جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «دی ماه» جایزه بزرگ همراهی

828 بازدید 1396/02/15 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «فروردین 96» جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «فروردین 96» جایزه بزرگ همراهی

2117 بازدید 1396/03/09 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «آذر ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کامل

مراسم قرعه کشی «آذر ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کامل

2304 بازدید 1396/02/21 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «آذر ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کوتاه

مراسم قرعه کشی «آذر ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کوتاه

1838 بازدید 1396/02/22 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «آبان ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کامل

مراسم قرعه کشی «آبان ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کامل

754 بازدید 1396/02/22 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «آبان ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کوتاه

مراسم قرعه کشی «آبان ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کوتاه

407 بازدید 1396/02/23 جایزه بزرگ همراهی

در مراسم قرعه کشی «مهرماه» جایزه بزرگ همراهی چه گذشت؟!

در مراسم قرعه کشی «مهرماه» جایزه بزرگ همراهی چه گذشت؟!

466 بازدید 1396/02/21 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «شهریور ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کامل

مراسم قرعه کشی «شهریور ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کامل

316 بازدید 1396/02/22 جایزه بزرگ همراهی

مراسم قرعه کشی «شهریور ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کوتاه

مراسم قرعه کشی «شهریور ماه» جایزه بزرگ همراهی نسخه کوتاه

320 بازدید 1396/02/2 جایزه بزرگ همراهی

خسرو حیدری، حسین ماهینی و قرعه کشی جایزه همراهی «مرداد»

خسرو حیدری، حسین ماهینی و قرعه کشی جایزه همراهی «مرداد»

232 بازدید 1396/02/22 جایزه بزرگ همراهی

قرعه کشی برندگان «تیرماه» جایزه بزرگ همراهی

قرعه کشی برندگان «تیرماه» جایزه بزرگ همراهی

605 بازدید 1396/02/21 جایزه بزرگ همراهی