بسته های ترکیبی
mci-pages-sharing
معرفی طرح:

بسته های ترکیبی محتوایی، بسته های جدید همراه اول هستند که شامل اینترنت، مکالمه، پیامک و همچنین اینترنت هدیه قابل استفاده در اپلیکیشن ها و سایت های داخلی مشخص شده که در حوزه های مختلف، آموزشی، ویدیویی، ورزشی و ... است.

بسته های ترکیبی محتوایی ویژه مشترکین دائمی:
نام بسته حجم اینترنت (گیگابایت) مکالمه (دقیقه) پیامک(درون و برو شبکه فارسی و انگلیسی) تعداد اپلیکیشن هدیه قابل انتخاب حجم هدیه قابل استفاده در اپلیکیشن انتخابی(گیگابایت) مهلت اعتبار قیمت (تومان)
بسته ترکیبی محتوایی پلاتینی 20 2,000 (درون و برون‌شبکه و تلفن ثابت) 2,000 2 2(1 گیگابایت برای هر اپلیکیشن) 30 روز 139,900
بسته ترکیبی محتوایی طلایی 12 1,200(درون شبکه و تلفن ثابت) 1,200 1 1 30 روز 89,900
بسته ترکیبی محتوایی نقره ای 8 800 (درون شبکه و تلفن ثابت) 800 1 1 30 روز 65,900
بسته ترکیبی محتوایی برنزی 5 500 (درون شبکه و تلفن ثابت) 500 1 1 30 روز 45,900
بسته ترکیبی محتوایی پایه 2 200 (درون شبکه و تلفن ثابت) 200 0 0 30 روز 24,900
شرایط و قوانین ویژه مشترکین دائمی
اطلاعات بیشتر بستن
قوانین فعالسازی همزمان:
نام بسته بسته های اینترنت بسته های مکالمه بسته های پیامک بسته های ترکیبی
بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی - هدیه تولد
- دوشنبه سوری
- صبحانت
- شبانت
- شبانه نامحدود
- هدیه شتاب در پرداخت
- بسته های مدار فیروزه
تمام بسته های مکالمه تمام بسته های پیامک هیچ کدام از بسته های ترکیبی
 • بسته های ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی تمدید حجمی ندارد اما تمدید زمانی دارد.
 • در صورتیکه مشترک دائمی دارای بسته اینترنت (کوتاه مدت، ماهانه، بلند مدت و یا همراهی) باشد و اقدام به فعالسازی بسته ترکیبی محتوایی کند، بسته ترکیبی محتوایی رزرو بسته اینترنتی وی می شود و با اتمام بسته اینترنتی مشترک برای وی فعال می شود. و بالعکس اگر مشترک دائمی بسته ترکیبی محتوایی فعال داشته باشد و اقدام به فعالسازی بسته اینترنت کند، بسته اینترنت رزرو بسته ترکیبی محتوایی مشترک شده و با اتمام زمانی بسته ترکیبی مشترک (30 روز) بسته ترکیبی مشترک، آن بسته برای وی فعال می شود.
قوانین پایان بسته:
 • برای پایان یافتن بسته ترکیبی محتوایی مشترکین دائمی نیاز است که زمان 30 روزه بسته به اتمام برسد.
 • در صورتی که حجم اینترنت این بسته های ترکیبی زودتر از زمان پایان بسته ترکیبی محتوایی پایان یابد و مشترک بسته اینترنتی فعال دیگری نداشته باشد، مصرف اینترنتی مشترک دائمی تا زمان اتمام بسته ترکیبی محتوایی (30 روز) با تعرفه آزاد تخفیفی با 85% تخفیف، معادل تعرفه 0.06 ریال به ازای هر کیلوبایت مصرف اینترنت، محاسبه شود. و این موضوع از طریق پیامک به مشترک اطلاع رسانی می شود.
 • در صورتی که دقایق مکالمه بسته ترکیبی محتوایی مشترک پایان یابد این موضوع از طریق پیامک به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه مشترک بسته مکالمه فعال دیگری نداشته باشد، هزینه مکالمه وی با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
 • در صورتی که تعداد پیامک بسته های ترکیبی محتوایی مشترک پایان یابد این موضوع از طریق پیامک به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه مشترک بسته پیامک فعال دیگری نداشته باشد، مصرف مشترک مطابق روال موجود محاسبه می شود.
 • اتمام حجم اختصاصی اپلیکیشن: با توجه به اینکه بنابر اولویت، مصرف اینترنتی مربوط به اپلیکیشن انتخاب شده، از حجم اختصاصی آن کاسته می شود، پس از اتمام حجم اختصاصی اپلیکیشن، این موضوع از طریق پیامک به وی اطلاع رسانی می شود و در صورتیکه حجم اینترنتی بسته اصلی باقی مانده باشد باید از حجم بسته وی مصرف شود و در صورتی که مشترک بسته اینترنتی فعال نداشته باشد مصرف او تا پایان زمان بسته با تعرفه 0.06 ریال به ازای هر کیلوبایت محاسبه خواهد شد.
 • با پایان یافتن زمان 30 روز، بسته ترکیبی محتوایی مشترک به پایان می رسد و این موضوع از طریق پیامک به اطلاع مشترک می رسد.
درگاه های ارتباطی (مشترکین دائمی)
فعال سازی *100*5211#
استعلام *100*520# و یا *100*10#
لغو رزرو *100*5218#
راهنما *100*5219#
بسته های ترکیبی محتوایی ویژه مشترکین اعتباری:
نام بسته حجم اینترنت (گیگابایت) مکالمه (دقیقه) پیامک(درون و برو شبکه فارسی و انگلیسی) تعداد اپلیکیشن هدیه قابل انتخاب حجم هدیه قابل استفاده در اپلیکیشن انتخابی(گیگابایت) مهلت اعتبار قیمت (تومان)
بسته محتوایی ترکیبی پلاتینی 10 1,000 (درون شبکه و تلفن ثابت) 1,000 2 2(1 گیگابایت برای هر اپلیکیشن) 30 روز 94,900
بسته محتوایی ترکیبی طلایی 7 700(درون شبکه و تلفن ثابت) 700 1 1 30 روز 72,900
بسته ترکیبی محتوایی نقره ای 4 400 (درون شبکه و تلفن ثابت) 400 1 1 30 روز 47,900
بسته ترکیبی محتوایی برنزی 2 200 (درون شبکه و تلفن ثابت) 200 1 1 30 روز 29,900
بسته ترکیبی محتوایی پایه 1 100 (درون شبکه و تلفن ثابت) 100 0 0 30 روز 17,900
 • کاربر می تواند از بین لیست مشخصی از اپلیکیشن ها و سایت های داخلی مشخص شده که در حوزه های مختلف، آموزشی، ویدیویی، ورزشی و ... است، بسته ی خود را انتخاب نماید.
 • کاربر می تواند از بین لیست مشخصی از اپلیکیشن ها و سایت های داخلی مشخص شده که در حوزه های مختلف، آموزشی، ویدیویی، ورزشی و ... است، بسته ی خود را انتخاب نماید.
شرایط و قوانین ویژه مشترکین اعتباری
اطلاعات بیشتر بستن
قوانین فعالسازی همزمان:

فعالسازی همزمان بسته های ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری، با بسته های مشخص شده در جدول زیر امکان پذیر است.

نام بسته بسته های اینترنت بسته های مکالمه بسته های پیامک بسته های ترکیبی
بسته ترکیبی محتوایی مشترکین اعتباری تمام بسته های اینترنت تمام بسته های مکالمه تمام بسته های پیامک هیچ کدام از بسته های ترکیبی
 • بسته های ترکیبی محتوایی برای مشترکین اعتباری تمدید حجمی و زمانی ندارند.
 • بسته های ترکیبی محتوایی مختص مشترکین اعتباری رزرو سایر بسته ها نمی شود و هم چنین بسته ای را نمی توان برای این بسته ها رزرو کرد. (رزرو نمی شود و رزرو نمی پذیرد)
قوانین پایان بسته:
 • برای پایان یافتن بسته ترکیبی محتوایی مختص مشترکین اعتباری، لازم است تا حجم تمامی بخش های بسته شامل مکالمه، اینترنت، پیامک و حجم اینترنتی اپلیکیشن آن پایان یابد(اتمام حجمی) و یا زمان بسته به اتمام برسد (اتمام زمانی).
 • در صورتی که حجم اینترنت این بسته های ترکیبی پایان یابد پیامک اطلاع رسانی برای مشترک ارسال می شود. و در صورتی که مشترک بسته اینترنت فعال دیگری نداشته باشد، مصرف مشترک با تعرفه آزاد (0.6 ریال به ازای هر کیلو بایت) محاسبه می شود.
 • در صورتی که دقایق مکالمه بسته ترکیبی محتوایی پایان یابد پیامک اطلاع رسانی برای مشترک ارسال می شود و در صورتی که مشترک بسته مکالمه فعال دیگری نداشته باشد، مکالمه مشترک با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
 • در صورتی که تعداد پیامک بسته های ترکیبی محتوایی مشترک پایان یابد پیامک اطلاع رسانی برای مشترک ارسال می گردد و در صورتی که مشترک بسته مکالمه فعال دیگری نداشته باشد، مصرف مشترک با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
 • اتمام حجم اختصاصی اپلیکیشن: با توجه به اینکه بنابر اولویت، مصرف اینترنتی مربوط به اپلیکیشن انتخاب شده، از حجم اختصاصی آن کاسته می شود، پس از اتمام حجم اختصاصی اپلیکیشن، پیامک اطلاع رسانی برای مشترک ارسال می گردد و مصرف او از باقیمانده حجم اینترنتی پلن استفاده می شود. و در صورت اتمام حجم اینترنتی پلن مصرف وی با تعرفه آزاد محاسبه می شود.
درگاه های ارتباطی (مشترکین اعتباری)
فعال سازی *100*5221#
استعلام *100*520# و یا *100*10#
راهنما *100*5229#
 
بسته های ترکیبی دلخواه

بسته های ترکیبی دلخواه، بسته‌هایی 30 روزه شامل سه بخش اینترنت، مکالمه و پیامک هستند که حجم هر بخش متناسب با مصرف و نیاز کاربر قابل انتخاب است. بنابراین کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می‌توانند با ساختن بسته مورد نیاز خود هزینه‌های ارتباطی را بهتر مدیریت نمایند. اطلاع از سرویس و فعالسازی از طریق سایت همراه من و اپلیکیشن همراه من و اپلیکیشن همراه من (قسمت خدمات من، بسته های ترکیبی) امکان‌پذیر است.

نکات مهم:
 • بسته های ترکیبی دلخواه بسته رزرو پیش فرض ندارند.
 • کالمه و پیامک بسته ترکیبی دلخواه برای ارتباطات درون شبکه همراه اول قابل استفاده هستند و مکالمات و پیامک‌های خارج شبکه با تعرفه عادی محاسبه می‌شوند.
 • فعالسازی همزمان هر یک از بسته های ترکیبی دلخواه با هر یک از بسته های فقط اینترنت، فقط مکالمه و فقط پیامک امکان‌پذیر است و اولویت مصرف با بسته‌ای خواهد بود که زودتر به اتمام می‌رسد.
 • مکان فعالسازی همزمان بسته‌های ترکیبی دلخواه با سایر بسته‌های ترکیبی (بسته‌های گلخانه، بسته‌های قیمتی و یک بسته ‌ترکیبی دلخواه دیگر) وجود ندارد.
 • در صورتی که حجم هر یک از بخش‌های اینترنت، مکالمه و یا پیامک بسته ترکیبی دلخواه مشترک زودتر از حجم سایر بخش های بسته ترکیبی و زودتر از زمان اتمام بسته ترکیبی وی به اتمام برسد و بسته دیگری از همان بخش (اینترنت، مکالمه و یا پیامک) برای مشترک فعال نباشد، در خصوص این نوع، مصرف مشترک تا زمان اتمام بسته ترکیبی با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
بسته ترکیبی

بسته ترکیبی

16958 بازدید 1397/11/05 محصولات و خدمات

بسته ترکیبی