عیدی ۱۳۹۶
mci-pages-sharing

این طرح در پایان روز 1396/01/13 به پایان رسیده است

عیدی اول از همراه اول

معرفی طرح:

همراه اول مانند سال گذشته، نوروز ۱۳۹۶ هم به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری خود عیدی می دهد. کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند از اول فروردین تا پایان روز ۱۳ فروردین سال ۱۳۹۶، به صورت تصادفی از یکی از پنج مبلغ عیدی در نظر گرفته شده ( 10,000ریال ، 20,000 ریال ، 50,000 ریال ، 100,000ریال ، 500,000 ریال ) بهره مند گردند.

این طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

كليه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول می توانند در بازه زمانی اعلام شده در این طرح به صورت رایگان ثبت نام نمایند و از عیدی همراه اول که بصورت اعتبار داخل شبکه می باشد، بهره مند گردند.

شرايط طرح:
  • این عیدی بصورت اعتبار داخل شبکه بوده و مشترک می تواند برای مکالمه(داخل شبکه)، پیامک(داخل شبکه) و اینترنت از آن استفاده نماید.
  • خرید سایر بسته ها و یا استفاده از سرویس خدمات مبتنی بر محتوا، تماسهای رومینگ و خارجه با این اعتبار امکانپذیر نمی باشد
نحوه ثبت نام در طرح:
  • ثبت نام از طریق شماره گیری کد دستوری *۱*۹۶# و سرشماره ۸۰۹۶ فراهم می باشد.
  • مهلت استفاده از بسته عیدانه از زمان فعالسازی تا پایان روز ۱۳ فروردین می باشد.
  • ثبت نام و دریافت بسته تنها برای یک بار و تنها در طول بازه زمانی اعلام شده امکانپذیر می باشد.
فعالیت کد USSD سرشماره ۸۰۹۶
فعال سازی *۱*۹۶۱# 1
استعلام بسته هدیه *۱*۹۶۰# 0
راهنما *۱*۹۶۹# 9