درباره همراه اول

درباره همراه اول

mci-pages-sharing

معرفی شرکت و تاریخچه

نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال ۷۳ با ظرفیت سازی برای ۹۲۰۰ شماره در شهر تهران با مسؤولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد. در ۱۹مردادماه همان سال با واگذاری ۴ سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد.
هیئت وزیـــران درجلسه مـورخ ۸۳/۰۵/۱۴ بنا بــه پیشنهــاد شماره ۱۳۸۹۷/۱۰۰ مورخ ۸۳/۰۵/۱۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد ۲و۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۱۹۰۱/۷۶۰۱۶ مورخ ۸۲/۰۴/۲۴ شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده ۱ قانون مذكور - با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ایران به شركت ارتباطات سیار ایران، اساسنامه شركت را با سرمایه ۲۰۰۰میلیارد ریال تصویب نمود و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار شد. همچنین در سال ۸۹ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

بیشتر بدانید
هیات مدیره
حمید فرهنگ
حمید فرهنگ
مدیر عامل
دکتر علی بقایی
دکتر علی بقایی
رئیس هیئت مدیره
دکتر مهدی اخوان بهابادی
دکتر مهدی اخوان بهابادی
نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس بابک تراکمه
مهندس بابک تراکمه
عضو هیئت مدیره
مهندس سید اسدالله دهناد
مهندس سید اسدالله دهناد
عضو هیئت مدیره
مهندس مهدی غیناقی
مهندس مهدی غیناقی
عضو هیئت مدیره

فرصت های همکاری

همراه اول با در نظر گرفتن دانش و تجربیات متقاضیان استخدام، همچنین با توجه به مهارت ها، نگرش ها و ویژگى هاى شخصیتى، متقاضیان واجد شرایط را در مناسبترین و شایسته ترین جایگاه سازمانى قرار می دهد. با عنایت به این فرایند، توسعه توانمندى هاى افراد با توجه به مسیر شغلى شان در گامهاى بعدى ممكن می شود.

مشاهده بیشتر

مسئولیت اجتماعی

همراه اول در راستای تحقق چشم‌انداز خود به‌عنوان «محبوب‌ترین شرکت ایرانی» و نیز جهت تحقق اهداف راهبردی مسوولیت اجتماعی‌اش؛ و با توجه به فرآیندهای تصمیم‌گیری و ارزیابی موجود، فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی‌اش را ذیل محورهای هشت‌گانه‌ی خیریه، رفتارهای حامیانه، محیط زیست، اشتغالزایی، مشتری مداری، سلامت و بهداشت، فرهنگ سازی، و آموزش تعریف کرده است.

مشاهده بیشتر