بسته های اینترنت

بسته های اینترنت

mci-pages-sharing

بسته های اینترنت همراه اول با زمان ها و حجم های متنوع، جهت پاسخ گویی به طیف گسترده مشترکین طراحی شده است. شما می توانید با فعالسازی بسته مناسب خود، علاوه بر مدیریت هزینه ، از شبکه پرسرعت اینترنت همراه اول بهره مند شوید.

قوانین پیش از خرید و فعالسازی بسته
اطلاعات بیشتر بستن
 • بسته های آلفا+ ماهانه و بلند مدت دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.
 • هزینه خرید بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض خواهد آمد و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.
 • ترافیک مصرفی در صفحات منتخب داخلی با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد. برای مشاهده لیست صفحات به صفحه کاهش تعرفه ترافیک داخلی در سایت های منتخب مراجعه نمایید.
 • برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد. اطلاعات بیشتر
 • 60 مگابایت "یک روزه" ویژه سیم کارت اعتباری
  16,000 ريال
  کد دستوری: *100*3154#
 • 150 مگابایت "یک روزه" ویژه سیم کارت اعتباری
  27,000 ريال
  کد دستوری: *100*3153#
 • 250 مگابایت "یک روزه"
  36,000 ريال
  کد دستوری: *100*314#
 • 500 مگابایت "یک روزه"
  49,000 ريال
  کد دستوری: *100*313#
 • 750 مگابایت "یک روزه"
  59,000 ريال
  کد دستوری: *100*312#
 • 1 گیگابایت "یک روزه"
  64,000 ريال
  کد دستوری: *100*311#
 • 2 گیگابایت "یک روزه"
  84,000 ريال
  کد دستوری: *100*3152#
 • 3 گیگابایت "یک روزه"
  99,000 ريال
  کد دستوری: *100*3151#
 • 200 مگابایت "هفت روزه"
  44,000 ريال
  کد دستوری: *100*3255#
 • 300 مگابایت "هفت روزه"
  55,000 ريال
  کد دستوری: *100*3254#
 • 500 مگابایت "هفت روزه"
  70,000 ريال
  کد دستوری: *100*324#
 • 750 مگابایت "هفت روزه"
  83,000 ريال
  کد دستوری: *100*323#
 • 1.5 گیگابایت "هفت روزه"
  109,000 ريال
  کد دستوری: *100*322#
 • 2.5 گیگابایت "هفت روزه"
  130,000 ريال
  کد دستوری: *100*321#
 • 3 گیگابایت "هفت روزه"
  140,000 ريال
  کد دستوری: *100*3253#
 • 4 گیگابایت "هفت روزه"
  160,000 ريال
  کد دستوری: *100*3252#
 • 6 گیگابایت "هفت روزه"
  195,000 ريال
  کد دستوری: *100*3251#
 • 1 گیگابایت "سی روزه"
  100 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه
  104,000 ريال
  کد دستوری: *100*253#
 • 2 گیگابایت "سی روزه"
  200 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه
  139,000 ريال
  کد دستوری: *100*24#
 • 4 گیگابایت "سی روزه"
  400 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه
  184,000 ريال
  کد دستوری: *100*23#
 • 5 گیگابایت "سی روزه"
  500 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه
  204,000 ريال
  کد دستوری: *100*252#
 • 7 گیگابایت "سی روزه"
  700 مگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه
  244,000 ريال
  کد دستوری: *100*22
 • 10 گیگابایت "سی روزه"
  1 گیگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه
  294,000 ريال
  کد دستوری: *100*21#
 • 15 گیگابایت "سی روزه"
  1.5 گیگابایت هدیه صبحانت سی‌روزه
  369,000 ريال
  کد دستوری: *100*251#
قوانین پیش از خرید و فعالسازی بسته
اطلاعات بیشتر بستن
 • بسته های آلفا+ ماهانه و بلند مدت دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.
 • هزینه خرید بسته های بلند مدت نیز همانند سایر بسته های آلفا+، برای مشترکین دائمی بر روی قبض خواهد آمد و برای مشترکین اعتباری از شارژ کسر خواهد شد.
 • ترافیک مصرفی در صفحات منتخب داخلی با 50% تخفیف محاسبه خواهد شد. برای مشاهده لیست صفحات به صفحه کاهش تعرفه ترافیک داخلی در سایت های منتخب مراجعه نمایید.
 • برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد. اطلاعات بیشتر
 • 9 گیگابایت "دو ماهه"
  340,000 ريال
  کد دستوری: *100*411#
 • 12 گیگابایت "دو ماهه"
  400,000 ريال
  کد دستوری: *100*412#
 • 18 گیگابایت "دو ماهه"
  540,000 ريال
  کد دستوری: *100*413#
 • 8 گیگابایت "سه ماهه"
  320,000 ريال
  کد دستوری: *100*421#
 • 10 گیگابایت "سه ماهه"
  350,000 ريال
  کد دستوری: *100*422#
 • 16 گیگابایت "سه ماهه"
  440,000 ريال
  کد دستوری: *100*423#
 • 25 گیگابایت "سه ماهه"
  640,000 ريال
  کد دستوری: *100*424#
 • 35 گیگابایت "سه ماهه"
  790,000 ريال
  کد دستوری: *100*425#
 • 10 گیگابایت "چهار ماهه"
  420,000 ريال
  کد دستوری: *100*251#
 • 15 گیگابایت "چهار ماهه"
  540,000 ريال
  کد دستوری: *100*432#
 • 25 گیگابایت "چهار ماهه"
  780,000 ريال
  کد دستوری: *100*433#
 • 20 گیگابایت "شش ماهه"
  590,000 ريال
  کد دستوری: *100*441#
 • 35 گیگابایت "شش ماهه"
  990,000 ريال
  کد دستوری: *100*442#
 • 50 گیگابایت "شش ماهه"
  1,190,000 ريال
  کد دستوری: *100*443#
 • 30 گیگابایت "یکساله"
  890,000 ريال
  کد دستوری: *100*451#
 • 45 گیگابایت "یکساله"
  1,120,000 ريال
  کد دستوری: *100*452#
 • 70 گیگابایت "یکساله"
  1,590,000 ريال
  کد دستوری: *100*453#

بسته‌های نامحدود شبانه، بسته های یک روزه، یک هفته و یک ماهه نوترینو با سرعت بدون مرز، با حجم نامحدود هستند که با قیمت مناسب فقط برای استفاده در ساعات مشخصی از شبانه روز ارائه می شوند.

قوانین پیش از خرید و فعالسازی بسته
اطلاعات بیشتر بستن
 • این بسته ها برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می باشد.
 • لازم بذکر است بسته های نامحدود شبانه فاقد رزرو خودکار هستند.
 • کلیه بسته های نامحدود شبانه، دارای مصرف منصفانه می باشند.
 • مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته نامحدود شبانه را فعال نماید.
 • در صورتیکه مشترک یکی از بسته های آلفا+ را همزمان با بسته نامحدود شبانه فعال کرده باشد، در ساعات شبانه، اولویت مصرف با بسته اینترنت نامحدود خواهد بود.
 • سایر کدهای دستوری مربوط به این بسته ها در جدول زیر آمده است :

  سرویس کد دستوری (USSD)
  اینترنت نامحدود *100*332#
  استعلام *1000*0#
  راهنما *1000*9#
 • برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد. اطلاعات بیشتر
 • 2 تا 7 بامداد "یک روزه"
  سیاست مصرف منصفانه: 20 گیگابایت
  19,000 ريال
  کد دستوری: *100*33211#
 • 1 بامداد تا 11 صبح "یک روزه"
  سیاست مصرف منصفانه: 50 گیگابایت
  39,000 ريال
  کد دستوری: *100*33222#
 • 2 تا 7 بامداد "هفت روزه"
  سیاست مصرف منصفانه: 60 گیگابایت
  49,000 ريال
  کد دستوری: *100*33221#
 • 1 بامداد تا 11 صبح "هفت روزه"
  سیاست مصرف منصفانه: 150 گیگابایت
  89,000 ريال
  کد دستوری: *100*33222#
 • 2 تا 7 بامداد "سی روزه"
  سیاست مصرف منصفانه: 180 گیگابایت
  99,000 ريال
  کد دستوری: *100*33231#
 • 1 بامداد تا 11 صبح "سی روزه"
  سیاست مصرف منصفانه: 450 گیگابایت
  199,000 ريال
  کد دستوری: *100*33232#

به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید ارائه می‌شود. لیست بسته ها به همراه قیمت و درگاه خرید در ادامه آمده است:

قوانین پیش از خرید و فعالسازی بسته
اطلاعات بیشتر بستن
 • این بسته ها صرفا مخصوص مشترکین جدید ( دائمی/ اعتباری) می باشند. منظور از مشترکین جدید مشترکینی می باشند که حداکثر 30 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها گذشته است.
 • سایر مشترکین قادر به خرید بسته ها نیستند.
 • مشترکین جدید می توانند در دوره مجاز (قبل از گذشتن 30 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها) به هر تعدادی از این بسته ها خریداری کنند.
 • این بسته ها قابل رزرو کردن هستند. در صورتی که مشترک در بازه مربوطه اقدام به رزرو یکی از بسته ها کند، پس از پایان 30 روز، امکان فعالسازی رزرو برای مشترک وجود خواهد داشت.
 • بسته ها دارای رزرو خودکار میباشند؛ به این صورت که بسته ای با همان حجم و مدت اعتبار ولی با قیمت بدون تخفیف، رزرو خواهد شد که امکان لغو بسته ی رزرو از طریق شماره گیری کد *100*18# وجود دارد.
 • برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد. اطلاعات بیشتر
فعالسازی بسته :
 • درگاه *100*61#
 • درگاه *10*321#
 • پرتال و اپلیکیشن همراه من در قسمت خدمات من / اینترنت نوترینو / بسته نوترینو
 • درگاه پیامکی 10 و 8080
استعلام بسته :
 • استعلام بسته ها از طریق درگاه *100*10# می باشد.
 • 2 گیگابایت "سی روزه"
  104,000 ريال
  کد دستوری: *100*1131#
 • 3 گیگابایت "سی روزه"
  124,000 ريال
  کد دستوری: *100*1132#
 • 5 گیگابایت "سی روزه"
  154,000 ريال
  کد دستوری: *100*1133#
 • 7 گیگابایت "سی روزه"
  184,000 ريال
  کد دستوری: *100*11341#
 • 10 گیگابایت "سی روزه"
  219,000 ريال
  کد دستوری: *100*11342#
 • 15 گیگابایت "سی روزه"
  274,000 ريال
  کد دستوری: *100*11343#

بسته‌های ساعات مشخص همراه اول، گروهی از بسته‌های پرسرعت نوترینو هستند که در بازه‌های زمانی مشخصی از شبانه‌روز قابل مصرف می‌باشند. این بسته ها به طور همزمان با سایر بسته های اینترنت همراه اول قابل فعالسازی هستند. مشترکین با شماره گیری *100*331# می‌توانند بسته های اینترنت ساعات مشخص را مشاهده و فعال نمایند.
در حال حاضر این بسته‌ها در دو نوع بسته‌های صبحانت (6 صبح تا 12 ظهر) و بسته‌های شبانت (2 تا 7 صبح) ارائه می‌شوند.

قوانین پیش از خرید و فعالسازی بسته
اطلاعات بیشتر بستن
 • این بسته ها برای تمام مشترکین اعتباری و دائمی قابل استفاده می باشد.
 • این بسته ها فاقد تمدید خودکار حجمی و یا زمانی هستند.
 • مشترک در یک زمان تنها می تواند یک بسته ساعات مشخص را فعال نماید.
 • در صورت فعالسازی همزمان این بسته‌ها با سایر بسته‌های اینترنت، اولویت مصرف با بسته‌های ساعات مشخص خواهد بود.
 • برای دریافت راهنمای بسته‌های ساعات مشخص کد *100*319# و برای استعلام وضعیت بسته‌های ساعات مشخص کد *100*10# را شماره‌گیری نمایید.
 • برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد. اطلاعات بیشتر
 • 3 گیگابایت "هفت روزه"
  6 صبح تا 12 ظهر
  40,000 ريال
  کد دستوری: *100*33121#
 • 5 گیگابایت "هفت روزه"
  6 صبح تا 12 ظهر
  50,000 ريال
  کد دستوری: *100*33122#
 • 8 گیگابایت "سی روزه"
  6 صبح تا 12 ظهر
  80,000 ريال
  کد دستوری: *100*33123#
 • 12 گیگابایت "سی روزه"
  6 صبح تا 12 ظهر
  100,000 ريال
  کد دستوری: *100*33124#
 • 1 گیگابایت "یک روزه"
  2 تا 7 صبح
  9,000 ريال
  کد دستوری: *100*33111#
 • 6 گیگابایت "هفت روزه"
  2 تا 7 صبح
  29,000 ريال
  کد دستوری: *100*33112#
 • 12 گیگابایت "سی روزه"
  2 تا 7 صبح
  59,000 ريال
  کد دستوری: *100*33113#
اینترنت همراهی

در طرح اینترنت همراهی به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول بسته اینترنت مختص وی (متناسب با الگوی مصرف وی) با قیمتی مقرون به صرفه پیشنهاد می شود. برای آگاهی از بسته های پیشنهادی خود کافیست کد *1000*62# را شماره گیری کنید.

مدار فیروزه ای

بسته های مدار فیروزه ای، بسته های اینترنت و بسته های مکالمه کوتاه مدت (ساعتی) و به صرفه ای هستند که قیمت آنها در ساعات و مکان های مختلف شبکه همراه اول متفاوت خواهد بود. برای آگاهی از بسته های پیشنهادی خود کافیست *121# را شماره گیری کنید.

acc-icon
راهنمای اتمام و رزرو بسته
اطلاعات بیشتر بستن
راهنمای اتمام و رزرو بسته

بسته ها در دو صورت به پایان می رسند:

 • پایان مدت اعتبار بسته
 • پایان حجم بسته

با پایان یافتن بسته یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد:

 • تمدید خودکار زمانی:

  این قابلیت مربوط به بسته های ماهانه می باشد که پس از گذشت مدت زمان بسته، به صورت خودکار تمدید می شوند. مشترکین می توانند با ارسال کد دستوری *100*18# تمدید خودکار را لغو کنند.

 • تمدید خودکار حجمی:

  با اتمام حجم بسته های ماهانه، این بسته ها به صورت خودکار تمدید حجمی خواهند شد. مشترکین می توانند با ارسال کد دستوری*100*18# تمدید خودکار را لغو کنند.

  بسته های بلندمدت (دوماهه، سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و یکساله) به دو صورت به پایان می رسند:

  • پایان مدت اعتبار بسته
  • پایان حجم بسته

  توجه: در صورت اتمام بسته و نداشتن بسته رزرو، مصرف با تعرفه عادی محاسبه می گردد.

 • تعرفه عادی:

  در صورتی که بسته به اتمام برسد و تمدید خودکار زمانی یا حجمی اتفاق نیافتد، مصارف آتی اینترنت مشترک طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:

نوع سیم کارت تعرفه
هر کیلوبایت تبادل اطلاعات
تعرفه هر کیلوبایت تبادل اطلاعات در سایت های منتخب داخلی*
سیم کارت دائمی 0.4 ریال 0.2 ريال
سیم کارت اعتباری 0.6 ریال 0.3 ريال

*برای مشاهده لیست صفحات منتخب به صفحه کاهش تعرفه ترافیک داخلی در سایت های منتخب مراجعه نمایید.

رزرو بسته

در صورتی که مشترکی بسته ی اینترنت فعال داشته باشد، اگر اقدام به فعالسازی بسته ی دیگری نماید، بسته ی جدید برای وی رزرو می گردد. به این معنی که پس از پایان بسته فعلی، در هنگام تمدید حجمی یا زمانی، بسته ی رزرو برای وی فعال خواهد شد. بسته رزرو یک قابلیت جدید است که به مشترک امکان می دهد بسته ی بعدی خود را از قبل مشخص کند تا تمدید با بسته ی دلخواه صورت پذیرد.

نکات اصلی در خصوص رزرو بسته :

مبلغ بسته رزرو در هنگام فعالسازی به حساب مشترکین دائمی منظور شده و یا از میزان اعتبار مشترکین اعتباری کم می شود.

لازم به ذکر است که علاوه بر امکان رزرو بسته، می توان بسته رزرو شده را تغییر و یا حذف نمود. جهت تغییر بسته رزرو کافی است تا مجددا از طریق کد دستوری *100# بسته دیگری را خریداری کرد و جهت لغو رزرو باید از کد دستوری *100*18# استفاده نمود.

روش های خرید و پرداخت
اطلاعات بیشتر بستن

روش خرید و پرداخت هر یک از بسته ها در جدول زیر شرح داده شده است:

سامانه جامع *10# سامانه *100# سامانه جامع پیامکی
009810 یا +9810
سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*32# مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر شماره گیری *100#
مشاهده بسته ها و انتخاب بسته مورد نظر
ارسال عدد 32 لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
ارسال عدد 32 لاتین
مشاهده بسته ها و ارسال عدد بسته
مراجعه به حساب کاربری
«همراه من»
مشاهده و انتخاب بسته موردنظر
روش پرداخت
مشترکین دائمی مشترکین اعتباری
اضافه شدن مبلغ بسته به قبض مشترک - کسر مبلغ بسته از اعتبار مشترک
- برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد.
خرید بسته های نوترینو از درگاه ستاره اول (*1#)
خرید بسته نوترینو به صورت مستقیم خرید بسته نوترینو برای دیگران
-تنها با یک بار مراجعه به سرشماره *1# و واریز مبلغ بسته از طریق حساب بانکی - خرید برای اعضا خانواده و نزدیکان
- خرید برای خود مشترک جهت استفاده روی دستگاههایی مانند تبلت

برای اطلاعات بیشتر به صفحه خرید بسته های نوترینو از درگاه ستاره اول (*1#) مراجعه نمایید.

اطلاع از وضعیت بسته ها
اطلاعات بیشتر بستن

مشترکین می توانند با استفاده از روش های ذیل از وضعیت بسته خود، حجم باقی مانده، مهلت اعتبار و همچنین بسته رزرو خود اطلاع پیدا کنند:

سامانه جامع #10* سامانه #100* سامانه جامع پیامکی 10 سامانه پیامکی 8080 حساب کاربری همراه من
شماره گیری *10*320# شماره گیری *100*10# ارسال عدد 320 لاتين ارسال عدد 0 لاتين مراجعه به حساب کاربری «همراه من» به آدرس همراه من قسمت گزارش مصرف
ویدیو بسته های نوترینو

هر كسى بسته ى خودشو داره!

493 بازدید 21 بهمن 96 اینترنت

mci-internet-packages
مطالب مرتبط با بسته های اینترنت