آگهی فراخوان عمومی (تامین کنندگان فنی و مهندسی)

آگهی فراخوان عمومی (تامین کنندگان فنی و مهندسی)

mci-pages-sharing
آگهی فراخوان عمومی (تامین کنندگان فنی و مهندسی)

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد بخشی از پوشش شبکه خود را از طریق فناوری Small Cell سازگار با شبکه موجود توسعه دهد. از تأمین کنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با این فناوری دعوت می شود برای دریافت RFI مربوطه در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 94/04/13 و 94/04/14 به اداره کل خرید شرکت ارتباطات سیار ایران واقع در میدان ونک، خیابان ونک، نرسیده به بزرگراه کردستان برج 17 طبقه همراه اول طبقه 5 واحد 7 مراجعه و اسناد مرتبط را دریافت نمایند. برای دریافت RFI همراه داشتن نامه نمایندگی الزامیست.

شرکت ارتباطات سیار ایران