راهنمای سیم کارت دائمی
mci-pages-sharing

راهنمای سیم کارت دائمی

اطلاعیه مهم:

"تعداد ثبت نام برای هر متقاضی نامحدود و واگذاری به روز و بر اساس ظرفیت شبکه و امکانات فنـی در هر استان بصورت مجزا صورت می پذیرد لیکن به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک،شرکت ارتباطات سیار ایران از فعال نمودن بیش از 10 سیم کارت ثبت نام شده به ازای هر مشترک معذور می باشد. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید"

نحوه ارائه خدمات :

شرکت همراه اول در راستای تکریم ارباب رجوع نسبت به ارائه خدمات بهینه وتوسعه سرویس دهی به مشترکین به روشهای ذیل اقدام می نماید :

 • حضوری :
  • دفاترخدمات ارتباطی

   مشترکین تلفن همراه دائمی جهت دریافت خدمات زیر می توانند به دفاترخدمات ارتباطی مراجعه نمایند.

   • ثبت نام سیم کارت
   • تغییرمالکیت (تغییرنام )
   • اعلام مفقودی ودریافت سیم کارت جدید
   • تغییرآدرس
   • تعویض سیم کارت (قدیمی و سوخته )
   • قطع و وصل سرویس ویژه
   • قطع و وصل تقاضای مشترک
   • صدورصورتحساب (میاندوره ،پایان دوره ،افزایش بستانکاری) و تفکیک مبلغ
   • اصلاح آدرس
   • وصل بدهی (پایان دوره ،میاندوره)
  • مراکز تلفن ثابت (تهران ،البرز) و ادارات مشترکین (سایر استانها)

   مشترکین تلفن همراه دائمی جهت دریافت خدمات زیر می توانند به مراکز تلفن ثابت (تهران ،البرز) و ادارات مشترکین (سایر استانها)

   • دریافت ریزمکالمات
   • تقسیط بدهی
   • بررسی مشکلات سرویس ویژه
   • تعویض سیم کارت کلیه استانها (مفقودی ،سوخته ،قدیمی)
   • تعویض سیم کارت (قدیمی و سوخته)
   • ارائه کدهای PUK,PIN
   • دریافت درخواست خدمات غیرحضوری E-Care
   • وصل بدهی (مراجعه به مراکز،قطع تسویه حساب)
   • بررسی صورتحساب(به حساب نرفته ، اشتباه پرداختی)
   • دایری خطوط تخلیه
   • کشف مزاحمت
 • غیرحضوری :
  • سامانه اطلاع رسانی 9990

   مشترکین تلفن همراه دائمی برای دریافت راهنمای خدمات ذیل می توانند با سامانه اطلاع رسانی 9990 تماس حاصل فرمایند.

   • راهنمای مشترکین (ثبت نام ، تغییرمالکیت ، ثبت سریال گوشی ، تعویض سیم کارت سوخته ، نحوه افزایش اعتبارسیم کارت دائمی جدید( 0910) ، سرویس ویژه ،خدمات غیرحضوری، رومینگ ، و...)
   • مشترکین می توانند جهت اطلاع ازمیزان مبلغ قبض (پایان دوره ، میاندوره) و پرداخت ازطریق این سامانه (با استفاده ازکارت عضو شتاب) اقدام نمایند.
   • وصل بدهی (پایاندوره ،میاندوره )، پس ازپرداخت قبض از طریق سامانه اطلاع رسانی 9990 درصورت قطع بودن تلفن همراه ، سیستم بصورت خودکار(بدون نیازبه مراجعه )همان لحظه اقدام به وصل تلفن همراه مذکور می نماید.
   • بررسی مشکلات پیام کوتاه (SMS)،اینترنت (نوترینو و GPRS) ،عدم آنتن دهی
  • پرتال اینترنتی همراه اول

   مشترکین تلفن همراه می توانند با مراجعه به پرتال اینترنتی همراه اول ازخدمات ذیل استفاده نمایند.

سیم کارت های دائمی

متقاضیان سیم کارت هم اکنون می توانند به یکی از 2 روش حضوری (دفاتر خدمات ارتباطی) و غیرحضوری جهت ثبت نام و دریافت سیم کارت اقدام نمایند.

تعداد ثبت نام برای هر متقاضی نامحدود و واگذاری به روز و براساس ظرفیت شبکه و امکانات فنی درهراستان بصورت مجزا صورت می پذیرد.لیکن تعداد ثبت نام برای هر متقاضی نامحدود و واگذاری به روز و بر اساس ظرفیت شبکه و امکانات فنـی در هر استان بصورت مجزا صورت می پذیرد لیکن به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم کارت فعال برای هر مشترک،شرکت ارتباطات سیار ایران از فعال نمودن بیش از 10 سیم کارت ثبت نام شده به ازای هر مشترک معذور می باشد. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام و دریافت سیم کارت به عنوان مشترک شناخته شده ودرپایان دوره دوماهه برای ایشان صورتحساب صادرمی گردد.

درصورت عدم استفاده از سیم کارت نیزهزینه های آبونمان، خدمات ویژه،عوارض و مالیات درصورتحساب دوره منظور می گردد.

اطلاعات مکالمات مشترک

این بخش حاوی اطلاعات زیرمی باشد :

 • آبونمان :

  برای مشترکین از زمان دایری تلفن همراه ،به رغم آنکه ازسیم کارت خوداستفاده نموده یا آن را برای مدتی بلااستفاده نگهداری نمایند مبلغ 12600 ريال درهردوره (60 روزه، دوماهه) یا به عبارتی معادل 6300 ريال ماهیانه بابت آبونمان(هزینه اشتراک) درصورتحساب ایشان منظور می گردد.

 • شهری(کارکرد) :

  شامل مکالمات عادی مشترکین می باشد .

 • خارج ازکشور :

  هزینه تماس مشترکین از مبدا به کشورهای دیگر

 • رومینگ بین الملل :

  چنانچه مشترکین ازسیم کارت خود درخارج ازایران و دریکی ازکشورهایی که قرارداد رومینگ با ایران دارد استفاده نمایند، صورتحساب ایشان دارای هزینه رومینگ بین الملل خواهد بود.

 • پیام کوتاه :

  مبالغ مربوط به ارسال پیام کوتاه .

 • پیام صوتی :

  مبالغ مربوط به شنیدن پیام صوتی .

 • هزینه ها :

  مبالغ مربوط به انجام خدماتی ازقبیل تغییرآدرس با کد 33،تغییر نام با کد 32، وصل تلفن با کد 37، تعویض سیم کارت با کد 38، هزینه دایری مجدد با کد 41، برقراری پیام صوتی با کد 42، ریز مکالمه با کد 43، بسته های اینترنتی با کد 87

 • خدمات ویژه :

  مبالغ مربوط به سرویسهای ویژه مورد درخواست مشترک (عدم نمایشگر با کد 55، محدودیت مکالمه با کد 56، فاکس با کد 57، دیتا با کد 58).

 • صورتحساب این دوره :

  مبلغ مندرج دراین قسمت مجموع تمامی اقلام ذکرشده بالا می باشد.

 • نرخ مالیات در سال 94 :

  9 درصد شامل 6% مالیات و 3% عوارض می باشد.

 • بدهی پیشین :

  بدهی دوره های قبل صورتحساب مشترک که وصولی مبلغ صورتحساب درسیستم ثبت نشده باشد.

 • بستانکاری پیشین صورتحساب :

  مشترک به دلیل انجام اصلاحات، پرداخت مجدد صورتحساب، پرداخت اشتباه صورتحساب یک مشترک توسط سایرمشترکین، دارای مبلغی به عنوان بستانکارخواهد شد.

 • کسر مبلغ 1000 ریال :

  این مقدار برای رندشدن مبلغ قابل پرداخت ازمجموع اقلام قابل پرداخت کسرمی گردد.

 • مبلغ قابل پرداخت :

  مبلغی که باتوجه به بدهی و بستانکاری پیشین و کارکرد دوره جاری، بایستی توسط مشترکین پرداخت شود.

نکته قابل توجه :

درصورتیکه اصلاح قبض مربوط به بدهی پیشین مشترک بوده و وارد قبض شده باشد، درصورتحساب اصلاح نشده ایشان تغییر نیافته، لیکن مبلغ قابل پرداخت اصلاح می گردد .

انواع سیم کارت دائمی
 • سیم کارت دائمی با تضمین : دارای تضمین اولیه بوده وبرای مشترک درپایان دوره ۲ماهه صورتحساب صادر می گردد وهزینه ثبت نام 1,668,000 ريال می باشد.
 • سیم کارت دائمی جدید : فاقد تضمین اولیه بوده وبرای مشترک در پایان دوره 2 ماهه صورتحساب صادرمی گردد و هزینه ثبت نام 1,308,000 ریال می باشد. سقف مکالمات آن 400,000 ريال می باشد که درصورت تمایل مشترک قابل افزایش (با مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی ودریافت صورتحساب افزایش بستانکاری) است.
یادآوری :

با توجه به اینکه سیم کارت دائمی جدید فاقد تضمین است، لذا مشترکین جهت استفاده از رومینگ می بایست به یکی ازدفاترخدمات ارتباطی مراجعه و نسبت به افزایش بستانکاری رومینگ (دریافت صورتحساب 2,000,000 ريال و پرداخت قبض) اقدام نمایند.

پوشش شبکه
 • داخل کشور : محدوده تحت پوشش شرکت همراه اول برای هر ۲ گروه سیم کارت دائمی و اعتباری یکسان می باشد.
 • خارج ازکشور : تمامی کشورهایی که قرارداد رومینگ با همراه اول دارند.
ثبت نام و واگذاری

متقاضیان سیم کارت هم اکنون می توانند به یکی از 2 روش حضوری (دفاتر خدمات ارتباطی) و غیرحضوری جهت ثبت نام و دریافت سیم کارت اقدام نمایند.

 • ثبت نام حضوری :
  • مراجعه به دفاترخدمات ارتباطی
  • تکمیل فرم ثبت نام وتحویل مدارک موردنیاز
  • ارائه اصل و تصویرکارت ملی
  • پرداخت 10,000 ريال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام
  • اخذ قبض پرداخت وجه (دائمی با تضمین 1,668,000 ريال - دائمی جدید 1,308,000 ريال)
  • پرداخت وجه (ازطریق بانک ، POS ، ATM)
  • ارائه اصل قبض پرداخت شده به دفترخدمات ارتباطی صادر کننده قبض
  • دریافت سیم کارت فعال و رسید انجام خدمت
  • اشخاص حقوقی : معرفی نامه نماینده شرکت ،اصل و تصویرکارت ملی نماینده، روزنامه رسمی
 • ثبت نام غیرحضوری :
  شماره گلچین :

  مشترکینی که تمایل به ثبت نام شماره های مورد نظرخود را دارند ، درصورتیکه قبلاً واگذار نشده باشد می توانند به قسمت ثبت نام شماره گلچین مراجعه نمایند.

  • مراجعه متقاضی به پرتال همراه اول، منوی خدمات مشترکین ، ثبت نام سیم کارت گلچین
  • انتخاب گزینه ثبت نام شماره های گلچین
  • انتخاب شماره تلفن همراه (درصورت قابل واگذاربودن، شماره انتخاب صورت می پذیرد و نام استان و شهر مربوطه بر اساس رنج سیم کارت انتخابی می باشد)
  • ثبت اطلاعات فردی
  • اخذ قبض پرداخت وجه (دائمی با تضمین 1,668,000 ريال - دائمی جدید 1,308,000 ريال)
  • پرداخت هزینه از طریق اینترنت (با استفاده از کارت عضوشتاب)
  • دریافت اطلاعات (شماره فیش ،کد فعالسازی ، شماره سريال ثبت نام و شماره تلفن انتخاب شده)
  • چاپ و نگهداری رسید
  • مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی
  • ارائه اطلاعات دریافتی و مدارک مورد نیاز (اصل وتصویر کارت ملی)
  • ثبت اطلاعات متقاضی و دایری تلفن همراه توسط دفاتر خدمات ارتباطی
  • تکمیل فرم تحویل سیم کارت توسط مشترک
  • دریافت رسید فعال و رسید ممهور به مهر دفترخدمات ارتباطی