رمز دوم خدمات غیرحضوری

رمز دوم خدمات غیرحضوری

mci-pages-sharing
رمز دوم خدمات غیرحضوری

در سامانه خدمات الکترونیکی «همراه من» خدماتی به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول ارایه می گردد که دسترسی به آنها با رمز منتخب میسر نیست و نیاز است تا مشترک رمز دوم داشته باشد. در واقع برخی سرویسها در سامانه «همراه من» مانند مشاهده ریز مکالمات، قطع و وصل تلفن همراه، انتقال اعتبار، مشاهده کدهای محرمانه (PIN/PUK)، مشخصات مشترک و ... حاوی اطلاعات شخصی و محرمانه بوده و لازم است مشترک رمز دوم خود را به منظور دریافت این خدمات در سامانه همراه من وارد نماید. چنانچه تاکنون رمز دوم خدمات غیرحضوری خود را دریافت نکرده اید، می توانید از طریق منوی رمز دوم در سامانه همراه من نسبت به ثبت درخواست فعالسازی رمز دوم به صورت غیرحضوری اقدام نمایید و یا با همراه داشتن کارت ملی و کپی آن و آدرس ایمیل، به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران، ادارات مشترکین تلفن همراه در سایر استان‏ها و یا نمایندگی های همراه اول در سراسر کشور و یا سامانه ی همراه من قسمت رمز دوم، قسمت فعال سازی رمز دوم، مراجعه فرمایید.

خدماتی که در حال حاضر با رمز دوم ارایه می شوند عبارتند از:
  • مشاهده ریز مکالمات کامل
  • قطع و وصل خط
  • مشاهده PIN و PUK
  • انتقال اعتبار
  • مشاهده مشخصات مشترک
  • تعویض سیم کارت