تعرفه خدمات دفاتر خدمات مشتریان
mci-pages-sharing

تعرفه خدمات دفاتر خدمات مشتریان

سیم کارت اعتباری:
نوع خدمات تعرفه (ريال)
تعويض سيم كارت 50,000
تغيير مالكيت 20,000
تغيير آدرس 25,000
وصل به تقاضای مشترک 25,000
تغییر وضعیت IDLE به ACTIVE رایگان
خروج از لیست سیاه 10,000
سیم کارت دائمی:
نوع سرویس تعرفه
پیام کوتاه SMS فارسی 89 ريال (به ازای هر پارت)
انگلیسی 222 ریال (به ازای هر پارت)
اینترنت (نوترینو) برای سیم کارت های دائمی 0.4 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده
برای سیم کارت های اعتباری 0.6 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده
سایر خدمات
ردیف خدمات اپراتوری تعرفه (ریال)
1 صدور قبض المثنی 5,000
2 تغییر آدرس اعتباری و دائمی 25,000
3 تغییر نام تلفن همراه دائمی 80,000
4 تغییر نام تلفن همراه اعتباری 20,000
5 اصلاح آدرس 25,000
6 وصل مفقودی 25,000
7 وصل شخصی دائمی و اعتباری 25,000
8 وصل استعلام 25,000
9 وصل تعهد بنام زدن 25,000
10 وصل بدهی 25,000
11 تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی 70,000
12 تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری 50,000
13 وصل نمایشگر رایگان
14 قطع نمایشگر رایگان
15 وصل محدودیت مکالمه 6,000
16 قطع محدودیت مکالمه رایگان
17 وصل فکس 50,000
18 قطع فکس رایگان
19 وصل دیتا 50,000
20 قطع دیتا رایگان
21 وصل پیام کوتاه (SMS) رایگان
22 فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و ..) رایگان
23 چاپ ریزمکالمات (تا ۳ صفحه و ۱۵۰ رکورد) 20,000
24 چاپ ریزمکالمات (بیش از 3 صفحه ، به ازای هرصفحه اضافی) 2,000
25 ریزمکالمات برروی لوح فشرده 20,000
26 دریافت رمز pin و puk 15,000

وصل *: وصل بدهی (میاندوره ، پایاندوره ، قطع بدهی مراجعه به مرکز ، قطع تسویه حساب ، قطع عدم پرداخت بدهی)

خدمات در بستر غیرحضوری
نوع خدمت هزینه ( ریال)
تغییر آدرس بدون هزینه
دریافت pin,puk بدون هزینه
قطع به تقاضای مشترک بدون هزینه
قطع مفقودی بدون هزینه
دریافت ریز مکالمات بدون هزینه
رویت صورتحساب بدون هزینه
فعالسازی اینترنت همراه اول بدون هزینه
فعالسازی پیام کوتاه بدون هزینه
دیتا فعالسازی بدون هزینه و 50,000 ریال درهرماه (آبونمان)
فاکس فعالسازی بدون هزینه و 50,000 ریال درهرماه (آبونمان)
محدودیت مکالمه هزینه ماهیانه مبلغ 6,000 ریال می باشد
قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه) بدون هزینه
وصل به تقاضای مشترک 25,000
وصل مفقودی 25,000