برنده مرحله نوزدهم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206
mci-pages-sharing
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
29 دی 1395 جناب آقای محسن رشیدی همدان 9189***303