برنده مرحله بیست و ششم قرعه کشی یک دستگاه خودرو 206
mci-pages-sharing
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل
1 شهریور 1396 سرکار خانم ملیحه عسکری نیشابور 9150***634