اسامی برندگان هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول
mci-pages-sharing

اسامی برندگان هفته های ۲۰۰ میلیونی همراه اول

اسامی برندگان هفته های 200 میلیونی همراه اول
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
دوازدهم 1 12078357491 سید عثمان احمدی 100 میلیون تومان 091852***49 سید خالد 0 سنندج- کردستان
2 12115423263 حمید آقا بابایی 100 میلیون تومان 091407***50 حسین 112 یزد
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
یازدهم 1 11050276309 علی اکبر شورکایی 100 میلیون تومان 091192***51 علی 650 مازندران
2 11077702453 حجت کشاورز اشکلک 100 میلیون تومان 091199***13 ابراهیم 577 مازنداران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
دهم 1 10067638918 مسلم اردشیر مقدم 100 میلیون تومان 091752 *** 59 مسلم 11 کهکیلویه و بویراحمد
2 10120072949 مهدی دانا سنگری 100 میلیون تومان 091711 *** 84 شیرزاد 1210 فارس
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
نهم 1 9071093037 عبدالغنی بهی 100 میلیون تومان 091554 *** 65 لعل محمد 1201 سیستان و بلوچستان
2 9083822736 حفصه نیکخواه خواجه عطایی 100 میلیون تومان 091765 *** 87 محمد 3380356387 هرمزگان
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
هشتم 1 8053299303 عقیل ذاکری گورزانگی 100 میلیون تومان 091763 *** 09 علی 1935 فارس
2 8038852857 اسماعیل نقیب 100 میلیون تومان 091066 *** 95 محمد 321 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
هفتم 1 7057811492 کلثوم رضوانی 100 میلیون تومان 091547 *** 24 صفر علی - خراسان رضوی
2 7064676766 ابراهیم صدر ممتاز 100 میلیون تومان 091916 *** 13 محمد علی 518 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
ششم 1 6000577002 محمد طاهر هیبت زهی سوران 100 میلیون تومان 091587 *** 85 خدابخش 3690035856 سیستان و بلوچستان
2 6124671904 احمد مکوندی غلامی 100 میلیون تومان 091676 *** 90 عوض 19 خوزستان
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
پنجم 1 5047623530 سهراب ترابی نژاد 100 میلیون تومان 091684 *** 55 حبیب 4120332721 لرستان
2 5091222683 لیلا محمدی تبار 100 میلیون تومان 091233 *** 04 عزت الله 9392 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
چهارم 1 4076864247 سید عباس موسوی 100 میلیون تومان 091167 *** 93 سید هاشم 2 مازندران
2 4070925261 حسن دادعلی شاهی 100 میلیون تومان 091511 *** 01 علی 60348 خراسان رضوی
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
سوم 1 3074527471 سامان صالح نسب 100 میلیون تومان 091631 *** 98 یدالله 93 خوزستان
2 3040844355 مجتبی قاسم زاده 100 میلیون تومان 091232 *** 20 محمد ابراهیم 47 تهران
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
دوم 1 2110322108 محمد ایمانی خیرآباد 100 میلیون تومان 091490 *** 34 حسن 530 آذربایجان شرقی
2 2129837212 اشرف دالوند 100 میلیون تومان 091696 *** 27 علی حسین 8734 لرستان
شماره هفته ردیف کد قرعه کشی نام نام خانوادگی عنوان هدیه شماره تلفن همراه نام پدر شماره شناسنامه استان
اول 1 1071524178 حسن رضایی مهر 100 میلیون تومان 091830 *** 96 قربانعلی 57 همدان
2 1030065089 اصغر محمدزاده 100 میلیون تومان 091280 *** 57 علی 10568 تهران

جهت دریافت جوایز متعاقباً با برندگان تماس حاصل خواهد شد