برندگان مرحله چهل و پنجم قرعه کشی " یکصد میلیون تومانی "
mci-pages-sharing
ردیف تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی استان شماره موبایل نوع جایزه
  98/04/31 ماشاالله انتظاری آذربایجان شرقی 914***057 بیست میلیون تومان
  98/04/31 مائده صالحی البرز 912***223 بیست میلیون تومان
  98/04/31 محمدرضا رمضانی تهران 912***218 بیست میلیون تومان
  98/04/31 فصل ربی حیدری تهران 919***520 بیست میلیون تومان
  98/04/31 نوری حکیمی کردستان 918***458 بیست میلیون تومان